Forside
Kanalmønster
Afstemningsresultat11
Ekstrakanalen
Priser 2014
Abonnementsforhold
Foreningen
Forstyrrelser / Problemer
Bredbånd
SmartTv
Telefoni
Email
 
Forside
Søg

Velkommen til Faaborgkanalen


Velkommen til Faaborgkanalen, Faaborg By's Antenneforening's hjemsted på internettet.


På disse sider findes forskellige informationer, der er relevante for foreningens medlemmer.20/01 2014:
Infokanalen er nede

Infokanalen er desværre ude af drift i øjeblikket.

 

Der er tilkaldt tekniker for at få løst problemet, men vi har ikke nogen meldinger om hvornår det vil ske.

 

Vi beklager de gener det medfører

 


10/12 2013:
Pressemeddelelse

Her i november 2013 har alle medlemmer af Faaborg Bys Antenneforening (herefter kaldet FBA) fra Stofa modtaget såkaldte ”Varslingsbreve”.

I disse breve meddeler Stofa kort og godt, at fra 2014 er alt medlemsdemokrati vedrørende hvilke programmer og priser, der skal kunne modtages over kabelnettet afskaffet, Og Stofa i fremtiden helt suverænt vil bestemme, hvad der skal kunne ses af TV og til hvilke priser i hele FBA ’s område, der omfatter Faaborg indre by, Faaborg øst, Korinth, Hårby og Falsled samt signalforsyningen til områderne Hostrup, Vester Åby, Ollerup m.fl.

Dette er efter FBA opfattelse helt i modstrid med den skriftlige indgåede aftaler i ”Overtagelsesaftalen”.

Da FBA i 2001 solgte alt foreningens hardware dvs. kabler i jorden, forstærkere i gaderne og antennemasten ved svømmehallen mm. til Stofa, blev der skriftligt udarbejdet et ”Overtagelsesdokument”, der entydigt beskrev betingelserne for denne overdragelse.

Aftalen blev den 8. marts 2001 underskrevet at tegningsberettigede personer fra såvel TeliaStofa som den daværende bestyrelse for FBA, og har i øvrigt virket upåklagelig i de ca. 13 år der er gået siden da.

 

Betingelserne i ”Overtagelsesdokument” omfattede bl.a. at alle medlemmer i FBA skulle have en demokratisk ret til medindflydelse på, hvad der fremover blev udsendt i kabelnettet af TV kanaler og derigennem også på prisen, det koster for at se TV via kabelnettet!

Endvidere blev der i aftalen bestemt, hvilke typer programmer der skulle sendes i et såkaldt ”Grundudbud”, det som medlemmerne i dag kender som ”Pakke 1” eller ”Den lille pakke”. Endvidere blev det bestemt, at alle fremtidige ændringer i denne kontrakt skulle aftales skriftligt mellem de to parter før ændringer kunne træde i kraft!

 

Ingen af disse betingelser er desværre blevet overholdt af Stofa!

Bestyrelsen har derfor skriftligt gjort indsigelse overfor Stofa mod denne fremgangsmåde, der efter vor opfattelse er et klart brud på den gældende aftale, men pt. uden nogen nævneværdig respons!

Med brevet fra Stofa vil specielt ”Den lille pakke” eller ”Pakke 1” som vi kender i dag bliver udvidet med op til flere betalingskanaler og prisen for denne pakke vil stige med ca. 50 %!

 

Om priserne for og indholdet i de nye pakker er attraktive eller det modsatte er selvfølgelig helt op til hvert enkelt medlem at vurdere, men at denne fremgangsmåde er imod aftalen af 8. marts 2001 er efter bestyrelsens opfattelse hævet over enhver tvivl.

 

FBA blev ved salget af hardwaren til Stofa omdannet til en ”interesseorganisation”, der skulle arbejde for at tilvejebringe så gode betingelser som muligt for medlemmerne i forhandling med Stofa.

I forbindelse med ”overtagelsen” i 2001 indgik hvert enkelt medlem af FBA en individuel aftale med Stofa om levering af bl.a. TV signaler. På tidspunktet for indgåelse af disse aftaler vidste medlemmerne, at de som medlem af FBA fremover ville have medindflydelse på det fremtidige programudbud og de tilhørende priser.

Efter FBA’s opfattelse er forudsætninger for indgåelse af disse aftaler hermed ændret på et meget væsentligt punkt.

Det nu med brevet fra Stofa klart, at medindflydelsen for medlemmerne på programmer og priser er bortfaldet, og medlemmerne skal derfor nu vælge, helt efter eget ønske og uden om FBA, om det i brevet fra Stofa omtalte programudbud med tilhørende priser er tilstrækkeligt attraktivt for hver enkelt medlem.

Bestyrelsen overvejer nu at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i første halvdel af januar 2014 for at informere medlemmer mere i detaljer om sagen og for at få en debat om hændelsesforløbet.

Bestyrelsen håber på at rigtig mange medlemmer vil møde op på denne ekstraordinære generalforsamling, evt. med fuldmagt fra medlemmer der af en eller anden grund er forhindret, så vi kan få en repræsentativ tilkendegivelse af medlemmernes ønsker til FBA.

 

Faaborg den 9. december 2013

Bestyrelsen i Faaborg Bys Antenneforening

 


11/11 2013:
Meddelelse om brugerafstemning

Stofa har meddelt os, at den i antenneforeningens vedtægter beskrevne brugerafstemning, der skulle finde sted ultimo 2013 ikke kan afholdes af bestyrelsen, idet Stofa ikke kan/vil give os de nødvendige oplysninger.

 

Stofa har nu blot meddelt bestyrelsen, at man fra 2014 har afskaffet al medlemsindflydelse på hvilke programmer, der skal sendes i vort område, og nu blot påtvinger os at aftage de af Stofa bestemte pakker med de konsekvenser det betyder for medlemmerne af Faaborg Bys Antenneforening.

 


02/12 2012:
Viasat Golf

Bestyrelsen i Faaborg Bys Antenneforening har tidligere varslet, at det fremover ikke længere vil være muligt at modtage Viasat Golf på anlægget, da Stofa og Viasat ikke kunne nå til enighed om en aftale, da Viasat efter Stofas mening havde prissat kanalen for dyrt.

 

Imidlertid er Stofa og Viasat nu nået til enighed om en pris, så vi kan derfor oplyse, at det fremover stadig er muligt at tilkøbe Viasat Golf som enkeltkanal på Smart TV boksen.

 

Fremover vil Viasat Golf kunne tilkøbes til 59 kr. pr. måned. Den nye pris vil være gældende fra d. 1. april.

 Til toppen Copyright © 2007, 2008, Faaborgkanalen. Alle rettigheder forbeholdes.